Akademik Yüksek Lisans Sınavı(ALES)
1. ALES Puanımı Nerede Kullanabilirim?
 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atamalarda,
 
Üniversitelerin tezli yüksek lisans programlarına girişte,
 
Öğretim Üyesi Yerleştirme (ÖYP) kadrolarına atamalarda,
 
Yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilecek öğrencilerin seçiminde
 
2. Sınav Ne Zaman Yapılıyor?
 
Sınav yılda 2 kez, ilkbahar(Mayıs) ve sonbahar(Kasım) dönemlerinde yapılmaktadır.
 
Sınava Kimler Girebilir?
 
Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programından mezun olanlar ile denklik belgesi almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi almış olanlar katılabilir.
 
3. Sınav Sonuçları Ne Kadar Süre Geçerlidir?
 
Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre geçerlidir.
 
4. Sınavın Kapsamı Nedir?
 
Sınavda sayısal bölümden 40'ar sorudan Sayısal - 1 ve Sayısal - 2 testleri, sözel bölümde 40'ar sorudan oluşan Sözel - 1 ve Sözel - 2 testleri yer almaktadır.
 
5. Sınavda Hangi Testleri Cevaplayacağım?
 
Adaylar hesaplanmasını istedikleri puan türüne göre bu dört testten en az üçünü seçerek toplam 120 soru cevaplayacaklardır. Ancak isterlerse adaylar tüm testleri cevaplayabilirler. 

6. Sınav Süresi Ne Kadardır?
 
150 Dakikadır.
 
7. Puanların Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları Nedir?

 

 

Sayısal - 1

Sayısal - 2

Sözel - 1

Sözel - 2

Sayısal Puan

0,35

0,35

0,30

---

Sözel Puan

0,20

----

0,40

0,40

Eşit Ağırlık Puan

0,40

0,20

0,40

----