KPSS - Öğretmenlik ve ÖABT Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KPSS Öğretmenlik ve ÖABT sınavı, ÖSYM tarafından yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim fakülteleri ve Fen Edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS Öğretmenlik sınavında 120 sorudan oluşan Genel Yetenek - Genel Kültür sınavına ek olarak 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri sınavı yapılır.
 
Ayrıca 18 Branşta  75 Sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanır.
 
1.Türkçe Öğretmenliği
2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği
3. Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
4. Sosyal Bilgiler 
5. Türk Dili ve Edebiyatı
6. Tarih 
7. Coğrafya 
8. Matematik (Lise) 
9. Fizik Öğretmenliği
10. Kimya Öğretmenliği
11. Biyoloji Öğretmenliği
12. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
13. Yabancı Dil İngilizce Öğretmenliği
14. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı(PDR)
15. Sınıf Öğretmenliği
16. Okul Öncesi Öğretmenliği
17. Beden Eğitimi Öğretmenliği
18. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

DİKKAT ! : 03 Ocak 2017 'de yapılan açıklamada Almanca Öğretmenliği branşında ÖABT sınavı KALDIRILMIŞTIR.

 
2022 yılında ÖABT; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarında yapılacaktır.
 
MEB tarafından, ÖSYM’ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

  Genel Yetenek Testi Genel Kültür Testi

Eğitim Bilimleri Testi

YDS (İlkbahar Dönemi)
KPSSP120 0,15 0,15 0,20 0,50

KPSS Öğretmenlik ve ÖABT Hakkında Bilinmesi Gerekenler 
 
1. Öğretmen Atamalarında Hangi Puan Türünü Kullanacağım?
 
Milli Eğitim Bakanlığı' nın öğretmen ihitiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Fakat bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapıldığı görülmektedir. 
 
Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P 121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.
 

2. Sınavdaki  Oturumların Puanıma Etkisi Nedir?  

 
  Genel Yetenek - Genel Kültür Eğitim Bilimleri

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)

P10 % 60 % 40 -----
P121 % 30 % 20 % 50

 

3. Hangi Oturuma Ne Zaman Gireceğim ve Kaç Soru Çözeceğim? 

                                                                                                                

  Genel Yetenek- Genel Kültür Eğitim Bilimleri ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)
Oturum  Cumartesi Sabah Cumartesi Öğle Pazar Sabah
Soru Sayısı 120 Soru  80 Soru 75 Soru
Süre 130 Dakika 100 Dakika 120 Dk.(Sözel Branşlar)
150 Dk.(Sayısal Branşlar)
     

UYARI:
KPSS Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür.
 
4. Öğretmen Atamaları İçin Taban Puan Var mıdır? Hangi Puan Türü Kullanılmaktadır? 
 
Öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.
  
5. Pedagojik Formasyonu Olmayan Fen - Edebiyat Mezunları Öğretmen Olarak Atanabilirler mi? 
 
MEB - Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere ilişkin Esasların 9. maddesinde "Bu Esasların 7. ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adalarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemlerinde sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek koşuluyla, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını tamamlamış olanlar, KPSS den 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksikleri tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir" denilmektedir.  
 
6. Öğretmen Atamalarında, Eğitim Fakülteleri Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Bölümlerinden Mezun Olanların, Fen - Edebiyat Fakültelerinin Aynı Bölümünden Mezun Olup Pedagojik Formasyon Alanlarına Göre Bir Önceliği Var mıdır?  

Orta öğretim alan öğretmenliğine yapılacak atamalarda, eğitim fakültesi mezunları ile Fen - Edebiyat fakültesi mezunu olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamış olanlar arasında öncelik yönünden bir farklılık bulunmamaktadır. Atamalarda KPSS' de alınan puan üstünlüğü esas alınmaktadır.
 
7. Öğretmen Olarak Atanmak İçin Yaş Sınırı Var mıdır? 

Öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırıldı.
 
 
Biz Sizi Arayalım
Adınız - Soyadınız *
Telefonunuz *
E-Posta *
Mesajınızın Konusu *
Mesajınız *
Yapacağınız başvuru ile paylaşacağınız bilgiler sizinle irtibata geçebilmek ve asıl kayıt işlemlerinizi tamamlamak üzere onayınızı almak için kullanılır. Bu başvuru formunun yasal olarak bir bağlayıcılığı yoktur.