YDS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2013 yılında eski KPDS, ÜDS, KPSS
İngilizce ve TUS İngilizce sınavları yerine tek sınav olarak ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanmıştır. YDS ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. 

Son yıllarda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, sınava giren öğrenci sayısının artması, soru tarzının sürekli değişmesi ve yeni konuların sınav formatına eklenmesi süreci zorlaştırmıştır. Bu zorlu süreçte sınava hazırlanan adayların başarılı olabilimesi için disiplinli bir çalışma ortamı yakalaması, profesyonel eğitim ve yayın desteği alması başarının sağlanmasında önemli hale gelmiştir.

Bu aşamada YEDİİKLİM AKADEMİ, uygulamakta olduğu eğitim sistemi, yıllarca denenen eğitim modelleri sayesinde, öğrencilerinin başarısını artıracak şekilde geliştirmiştir.

YEDİİKLİM AKADEMİ, sınav formatına uygun yayın desteği vererek, alanında kendisini ispatlamış öğretmenlerle çalışarak ve sistemli bir eğitim politikası uygulayarak öğrencilerinin başarısını en üst seviyeye çıkartmış ve Türkiye'nin en çok kazandıran MEMURLUK kursu olmuştur.

Eğitimde başarı ve ve kurumsallığın markası olan YEDİİKLİM AKADEMİ, Türkiye sathına yayılmış 50 şubesinde yürütmekte olduğu KPSS MEMURLUK kursları ile siz değerli öğrencilerimize sınava en iyi şekilde hazırlanmaya devam etmektedir.   

YDS Hakkında Bilmeniz Gerekenler

YDS Yılda Kaç Kez Yapılır? 


YDS her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır. 

YDS Hangi Dillerde Yapılır? 

YDS İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça için yılda 2 kez, bunun dışındaki diller için her yıl ilkbahar döneminde yapılacaktır.

YDS'de Soru Sayısı ve Sınav Süresi Nedir?

Soru sayısı 80 ve Sınav süresi 180 dakikadır.

YDS Sınavından Alınan Puan Ne Kadar Geçerli Olur? 

YDS'nin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Kurumlar kendileri süre tanımlayabilmektedirler.

YDS Puanı Kimler İçin Gereklidir?

Kamu Kurumların Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlileri, 

657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları, 
 
657 sayılı kanun, 926 sayısı TSK Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandar Kanununa göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK'nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak çalışanlardan YDS tazminatı almak isteyenler.
 
Doçentlik sınavına girecek adaylar,
 
Doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek adaylar,
 
Araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler,
 
YÖK kararıyla yurtdışına lisansüstü öğretim görmek isteyenler.     
 
YDS Puanlama Sistemi Nasıldır? 
 
Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Alınan sonuçların karşılıkları şu şekildedir:

  90 - 100 arası (A) seviyesi     
  80 - 89 arası (B) seviyesi
  70 - 79 aras (C) seviyesi
  60 - 69 arası (D) seviyesi
  50 - 59 arası (E) seviyesi
 

e- YDS Nedir? 
 
ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinden (elektronik sınav) yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavların (e-YDS) ilk uygulaması 20 Eylül 2014 tarihinde yapılmıştır.
 
e-YDS, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklar. YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.
 
Aynı dilden e-YDS'ye yılda sadece 1 kez girilebilir. e - YDS'ye katılan bir aday, 2 kez yapılan normal YDS'ye başvuru hakkına ayrıca sahipdir.
 
YDS Soru Dağılımları 
 
  1 -  6 arası   Kelime
  7 - 16 arası  Gramer
 17 - 27 arası  Cloze Test
 28 - 37 arası  Cümle tamamlama
 38 - 40 arası  Çeviri İng. Tür.
 41 - 43 arası  Çevri Tür. İng.
 44 - 64 arası  Paragraf
 65 - 69 arası  Diyalog Tamamlama
70 - 71 arası  Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma
72 - 75 arası  Paragraf Tamamlama
76 - 80 arası  Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle