Temel Değerler
  • Adalet/Hakkaniyet + Güvenilirlik
  • İnsana Değer Vermek
  • Açıklık (Şeffaflık)/Saydamlık
  • Sürekli Gelişme ve Geliştirme
  • İşbirliği (Takım Ruhu) ve Ortak Sinerjinin Gücüne İnanmak
  • Ailevi ve Manevi Değerlere Sahip Çıkmak
  • Görev ve Sorumluluk Duygusu
  • Yenilikçi ve Yaratıcı
  • Liderlik