Yabancı Dil Sınavı
1. YDS Nedir? 
 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 2013 yılında eski KPDS, ÜDS, KPSS İngilizce ve TUS İngilizce sınavları yerine tek sınav olarak ÖSYM tarafından uygulanmaya başlamıştır. YDS ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilmiştir.
 
2. YDS yılda Kaç Kez Yapılır? 
 
- 2015 İlkbahar Yabancı Dil Sınavı (YDS) 05.04.2015, 2015 Sonbahar Yabancı Dil Sınavı (YDS) 13.09.2015 tarihinde yapılacaktır.
 
- 2015 İlkbahar Yabancı Dil Sınavı (YDS) 05.04.2015, 2015 Sonbahar Yabancı Dil Sınavı (YDS) 13.09.2015 tarihinde yapılacaktır.
 
- 2015 İlkbahar Yabancı Dil Sınavı (YDS) 05.04.2015, 2015 Sonbahar Yabancı Dil Sınavı (YDS) 13.09.2015 tarihinde yapılacaktır.
 
3. YDS Hangi Dillerde Yapılır? 
 
YDS İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça için yılda 2 kez, bunun dışındaki diller için her yıl ilkbahar döneminde yapılacaktır.
 
4. YDS'de Soru Sayısı ve Sınav Süresi Nedir?
 
Soru sayısı 80 ve Sınav süresi 150 dakikadır.
 
5. YDS sınavında alınan puan ne kadar geçerli olacak?
 
YDS'nin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Kurumlar kendileri süre tanımlayabilmektedirler.
 
6. YDS Puanı Kimler İçin Gereklidir?
 
Kamu Kurumların Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlileri, 
 
657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları, 
 
657 sayılı kanun, 926 sayısı TSK Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandar Kanununa göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK'nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak çalışanlardan YDS tazminatı almak isteyenler.
Doçentlik sınavına girecek adaylar,
 
Doktora ve sanatta yeterlik sınavına girecek adaylar,
 
Araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler,
 
YÖK kanalıyla yurtdışına lisansüstü öğretim görmek isteyenler.   
 
7. YDS Puanlama Sistemi Nasıldır? 
 
Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Alınan sonuçların karşılıkları şu şekildedir:
 
  90 - 100 arası (A) seviyesi
  80 - 89 arası (B) seviyesi
  70 - 79 aras (C) seviyesi,
  60 - 69 arası (D) seviyesi,
  50 - 59 arası (E) seviyesi, 
 
 
8. e- YDS Nedir? 
 
ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinden (elektronik sınav) yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavların (e-YDS) ilk uygulaması 20 Eylül 2014 tarihinde yapılmıştır.
 
e-YDS, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklar YDS'ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.
 
Aynı dilden e-YDS'ye yılda sadece 1 kez girilebilir. e - YDS'ye katılan bir aday, 2 kez yapılan normal YDS'ye başvuru hakkına ayrıca sahipdir.
 
9. YDS Soru Dağılımları
  
  1 -  6 arası   Kelime
  7 - 16 arası  Gramer
 17 - 27 arası  Cloze Test
 28 - 37 arası  Cümle tamamlama
 38 - 40 arası  Çeviri İng. Tür.
 41 - 43 arası  Çevri Tür. İng.
 44 - 64 arası  Paragraf
 65 - 69 arası  Diyalog Tamamlama
70 - 71 arası  Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma
72 - 75 arası  Paragraf Tamamlama
76 - 80 arası  Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle